Pavilon C

Pavilon C
Centrum pro rodinu a sociální péči
Multižánrové centrum současného umění Cooltour

Pavilon C je samostatný prostor, ve kterém jsou dlouhodobě umístěny organizace a služby, které nejsou pod přímou správou Ostravského informačního servisu, s.r.o.. Zároveň se v tomto pavilonu umisťují dlouhodobé výstavní expozice.

 

Expozice historických motocyklů

 

 

 

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. je nezisková organizace, jejímž posláním je podporovat manželství a rodinu.


Své poslání naplňuje pomocí projektů:

  • Středisko RODINA podporuje manželství a rodiny
  • Projekt VÝZVA pomáhá zvládat život se zdravotním postižením


Tel.: 552 301 476
www.prorodiny.cz

 

Multižánrové centrum Cooltour

Multižánrové centrum Cooltour je první experimentální prostor pro současné umění v Ostravě, které si klade za cíl podporovat začínající umělce a mladé tvůrčí osobnosti. Snažíme pomáhat jiným při realizaci společensky prospěšných projektů, rozvíjet nové talenty a obohacovat lokální kulturní prostředí. Nezávislé kulturní centrum je spojením umělecké laboratoře, kulturní instituce a komunitního prostoru a poskytuje zázemí pro setkávání a komunikaci lidí s touhou a potřebou tvořit a přispívat svou činností k budování kvalitního veřejného prostoru města. Svým zaměřením Cooltour představuje veřejnosti atraktivní alternativu v rámci společenského a kulturního života. Cooltour je místo pro vzdělávání, nové nápady, umělecký růst, hudbu, tanec, divadlo, média, nové formy, spolupráci, nové zkušenosti, workshopy, experimenty, seberealizaci, umělecké rezidence, kino, výstavy, komunitní projekty, diskuse a to, co kdysi nebylo možné.

 

Jak se k nám dostanete?

PĚŠKY - 2 minuty z Masarykova i ze Smetanova náměstí, od Elektry přibližně 5 minut chůze
TRAMVAJÍ - na zastávku Výstaviště (tramvaje 6,9,10,11,13 a 14) či Elektra (1,2,4,8,12,14 a 18)
AUTOBUSEM - 99 na zastávku Černá louka
AUTEM - do areálu Výstaviště, vjezd od řeky či z ulice Pivovarská, parkování po 20:00 a o víkendech zdarma; přístup k nákladnímu výtahu je z druhé strany objektu z ulice Černá louka (od tržnice, vedle vchodu do Pohádkového sklepa strašidel)

 

www.cooltourova.cz 
www.facebook.com/cooltourova 
Tel: +420 552 303 020 
cooltour@cooltourova.cz