Pavilon C

Pavilon C
Centrum pro rodinu a sociální péči
Multižánrové centrum současného umění Cooltour

Pavilon C je samostatný prostor, ve kterém jsou dlouhodobě umístěny organizace a služby, které nejsou pod přímou správou Černé louky s.r.o.. Zároveň se v tomto pavilonu umisťují dlouhodobé výstavní expozice.

 

Expozice historických motocyklů

 

http://motorky.cerna-louka.cz/ 

 

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. je nezisková organizace, jejímž posláním je podporovat manželství a rodinu. Své poslání naplňuje pomocí projektů: Středisko Rodina a Projekt Výzva. 


Tel.: 552 301 476
www.prorodiny.cz

 

Multižánrové centrum Cooltour

Multižánrové centrum Cooltour je první experimentální prostor pro současné umění v Ostravě, které si klade za cíl podporovat začínající umělce a mladé tvůrčí osobnosti. "Nejsme JEN kavárna, divadlo, kino, kulturák, výstaviště, atd. Jsme kulturní centrum".

 

www.cooltourova.cz 
www.facebook.com/cooltourova 
Tel: +420 552 303 020 
cooltour@cooltourova.cz