KREATIV Ostrava 2018 - Přihláška

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA (KREATIV 2018)

obchodní smlouva

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 28.9.2018

A.  Dodavatel

Černá louka s. r. o., Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
odd.C,vl. 41134, 2.1.2006, IČ: 26879280, DIČ: CZ26879280
Dodavatel je zastoupen Mgr. Janem Šumberou
Tel.: 596 167 112; e-mail: sekretariat.ovas@cerna-louka.cz; sekretariat@ostravainfo.cz
www.cerna-louka.cz; www.ostravainfo.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 373703833/0300


B.  Objednavatel

zde uveďte kontaktní údaje vystavovatele nebo zastupující agentury pro korenspondenci a zasílání faktury


C.  Název vystavovatele

vyplňte, pokud údaje nejsou totožné s údaji v bodě B.


D.  Objednávka výstavní plochy

Registrační poplatek 242,- Kč (registrace vystavovatele, zveřejnění vystavovatele na FB Kreativ Ostrava, uvedení ve Výstavních novinách - název a kontakt)

Prodejní místo v pavilonu

400,- Kč/m2

ks
ks

Venkovní plocha

 400,- Kč/m2

ks
ks
ks

E. Objednávka stánku

Cena nezahrnuje poplatek za pronájem plochy, viz bod D

OCTANORM 726,- Kč/m2


F.  Spoluvystavující firmy

 za každou spoluvystavující firmu v našem stánku uhradíme poplatek ve výši 242,- Kč 


G.  Platební podmínky

zálohová faktura musí být uhrazena do zahájení výstavy - koncová faktura musí být uhrazena nejpozději do data splatnosti. 


H.  Potvrzujeme tuto obchodní smlouvu a souhlasíme s "Účastnickými podmínkami", které jsou dostupné na www stránkách - www.cerna-louka.cz. 


Veškeré ceny jsou včetně DPH 21%.
Po odeslání budete mít možnost si tento formulář vytisknout.
Není-li uvedeno jinak, ceny platí po celou dobu konání akce.
V ceně registračního poplatku a prodejních míst není zahrnuto základní pojištění expozice.

 

Odesláním přihlášky pořadateli vystavovatel dává souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasláním obchodních sdělení na adresy elektronické pošty. Zároveň se tento souhlas vztahuje na ukládání shromážděných dat po dobu obchodní spolupráce.
Potvrzením účastí na výstavě dává vystavovatel souhlas s pořizováním fotografických a audiovizuálních záznamů v prostorách výstaviště a na venkovních výstavních plochách k propagačním účelům pořadatele.
Nakládání s daty se řídí zásadami zveřejněnými na webových stránkách společnosti.