KREATIV Ostrava 2017 - Přihláška

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA (KREATIV 2017)

obchodní smlouva

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 27.10.2017

A.  Dodavatel

Ostravské výstavy, a.s. Černá louka 3235, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
R.:odd.B,vl. 1941, 15.6.98, IČ: 25399471, DIČ: CZ25399471
Dodavatel je zastoupen předsedou představenstva a.s. a 
ředitelem p. Karlem Burdou
Tel.: 596 167 123, 596 167 124, fax: 596 167 125
e-mail: dan.tylecek@cerna-louka.cz, www.cerna-louka.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 373703833/0300


B.  Objednavatel

zde uveďte kontaktní údaje vystavovatele nebo zastupující agentury pro korenspondenci a zasílání faktury


C.  Název vystavovatele

vyplňte, pokud údaje nejsou totožné s údaji v bodě B.


D.  Objednávka výstavní plochy

Registrační poplatek 242,- Kč (registrace vystavovatele, zveřejnění vystavovatele na FB Kreativ Ostrava, uvedení ve Výstavních novinách - název a kontakt)

Prodejní místo v pavilonu

303,- Kč/m2

ks
ks

Venkovní plocha

 303,- Kč/m2

ks
ks
ks

E. Objednávka stánku

Cena nezahrnuje poplatek za pronájem plochy, viz bod D

OCTANORM 726,- Kč/m2


F.  Spoluvystavující firmy

 za každou spoluvystavující firmu v našem stánku uhradíme poplatek ve výši 242,- Kč 


G.  Platební podmínky

zálohová faktura musí být uhrazena do zahájení výstavy - koncová faktura musí být uhrazena nejpozději do data splatnosti. 


H.  Potvrzujeme tuto obchodní smlouvu a souhlasíme s "Účastnickými podmínkami", které jsou dostupné na www stránkách - www.cerna-louka.cz. 


Veškeré ceny jsou včetně DPH 21%.
Po odeslání budete mít možnost si tento formulář vytisknout.
Není-li uvedeno jinak, ceny platí po celou dobu konání akce.
V ceně registračního poplatku a prodejních míst není zahrnuto základní pojištění expozice.