Knižní festival Ostrava 2019

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA (Knižní festival Ostrava 2019)

obchodní smlouva

A.  Dodavatel

Černá louka s. r. o., Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
odd.C,vl. 41134, 2.1.2006, IČ: 26879280, DIČ: CZ26879280
Dodavatel je zastoupen Mgr. Janem Šumberou
Tel.: 596 167 112; e-mail: sekretariat@cerna-louka .cz 
www.cerna-louka.cz; www.ostravainfo.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 373703833/0300


B.  Objednavatel

zde uveďte kontaktní údaje vystavovatele nebo zastupující agentury pro korenspondenci a zasílání faktury


C.  Název vystavovatele

vyplňte, pokud údaje nejsou totožné s údaji v bodě B.


D.  Objednávka výstavní plochy

Upřesnění:

STÁNEK TYP č. 1 (3x3m, 2 stoly, 2 židle, 3 police, 5 panelů, připojení na WiFi).

STÁNEK TYP č. 2 (2x2m, 1 stůl, 2 židle, 2 police, 4 panely, připojení na WiFi).

 

Minimální výstavní plocha v pavilonu je 4 m2.

 

Sleva 15% z ceny plochy při registraci do 15. 12. 2018.

Sleva 5% z ceny plochy při objednání 11-15 m2 (platí při registraci od 16. 12. 2018).

Sleva 10% z ceny plochy při objednání 16-20 m2 (platí při registraci od 16. 12. 2018).

Sleva 15% z ceny plochy při objednání 21 a více m2 (platí při registraci od 16. 12. 2018).


E. Objednávka stánku

OCTANORM 630,- Kč/m2


F.  Spoluvystavující firmy

 za každou spoluvystavující firmu v našem stánku uhradíme poplatek ve výši 2 000,- Kč 


G.  Parkování pro vystavovatele


H.  Platební podmínky

zálohová faktura musí být uhrazena do zahájení výstavy - koncová faktura musí být uhrazena nejpozději do 20ti dnů po ukončení výstavy. 


I.  Potvrzujeme tuto obchodní smlouvu a souhlasíme s "Účastnickými podmínkami", které jsou dostupné na www stránkách - www.cerna-louka.cz. 


Uzávěrka přihlášek 4.2.2019.

Veškeré ceny jsou uvedené bez DPH.
Po odeslání budete mít možnost si tento formulář vytisknout.
Není-li uvedeno jinak, ceny platí po celou dobu konání akce.
Slevy se nesčítají.

Odesláním přihlášky pořadateli vystavovatel dává souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasláním obchodních sdělení na adresy elektronické pošty. Zároveň se tento souhlas vztahuje na ukládání shromážděných dat po dobu obchodní spolupráce.
Potvrzením účastí na výstavě dává vystavovatel souhlas s pořizováním fotografických a audiovizuálních záznamů v prostorách výstaviště a na venkovních výstavních plochách k propagačním účelům pořadatele.
Nakládání s daty se řídí zásadami zveřejněnými na webových stránkách společnosti.