HALLOSTRAVA SPORT Přihláška

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA (HALLOSTRAVA SPORT)

obchodní smlouva

A.  Dodavatel

Ostravské výstavy, a.s. Černá louka 3235, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
R.:odd.B,vl. 1941, 15.6.98, IČ: 25399471, DIČ: CZ25399471
Dodavatel je zastoupen předsedou představenstva a.s. a 
ředitelem p. Karlem Burdou
Tel.: 596 167 123, 596 167 124, fax: 596 167 125
e-mail: dan.tylecek@cerna-louka.cz, www.cerna-louka.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 373703833/0300


B.  Objednavatel

zde uveďte kontaktní údaje vystavovatele nebo zastupující agentury pro korenspondenci a zasílání faktury


C.  Název vystavovatele

vyplňte, pokud údaje nejsou totožné s údaji v bodě B.


D.  Objednávka výstavní plochy

Minimální výstavní plocha v pavilonu je 4m2

Registrační poplatek 1000,- Kč
(v ceně parkovací karta pro jedno auto ZDARMA)

Pojištění stánku (do 50.000 Kč) - 150 Kč

Prostá krádež

 

Minimální výstavní plocha v pavilonu je 4 m2.


E. Objednávka stánku

OCTANORM 600,- Kč/m2


F.  Spoluvystavující firmy

Za každou spoluvystavující firmu v našem stánku uhradíme poplatek ve výši 1.500 Kč 

Spoluvystavovatelé budou uvedení v seznamu vystavovatelů a dostanou parkovací kartu zdarma.


G.  Platební podmínky

zálohová faktura musí být uhrazena do zahájení výstavy - koncová faktura musí být uhrazena nejpozději do 20ti dnů po ukončení výstavy. 


H.  Potvrzujeme tuto obchodní smlouvu a souhlasíme s "Účastnickými podmínkami", které jsou dostupné na www stránkách - www.cerna-louka.cz. 


Veškeré ceny jsou uvedené bez DPH.
Po odeslání budete mít možnost si tento formulář vytisknout.
Není-li uvedeno jinak, ceny platí po celou dobu konání akce.
Slevy se nesčítají.