Dovolená a Region, Lázeňství 2018 ATIC - přihláška

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA (Dovolená a Region, Lázeňství 2018 A.T.I.C)

Uzávěrka přihlášek a katalogu: 3. 2. 2017

obchodní smlouva

A.  Dodavatel

Ostravské výstavy, a.s. Černá louka 3235, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
R.:odd.B,vl. 1941, 15.6.98, IČ: 25399471, DIČ: CZ25399471
Dodavatel je zastoupen předsedou představenstva a.s. a 
ředitelem p. Karlem Burdou
Tel.: 596 167 123, 596 167 124, fax: 596 167 125
e-mail: dan.tylecek@cerna-louka.cz, www.cerna-louka.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 373703833/0300


B.  Objednavatel

zde uveďte kontaktní údaje vystavovatele nebo zastupující agentury pro korenspondenci a zasílání faktury


C.  Název vystavovatele

vyplňte, pokud údaje nejsou totožné s údaji v bodě B.


D.  Objednávka výstavní plochy


G.  Platební podmínky

zálohová faktura musí být uhrazena do zahájení výstavy - koncová faktura musí být uhrazena nejpozději do 20ti dnů po ukončení výstavy. 


H.  Potvrzujeme tuto obchodní smlouvu a souhlasíme s "Účastnickými podmínkami", které jsou dostupné na www stránkách - www.cerna-louka.cz. 


Veškeré ceny jsou uvedené bez DPH.
Po odeslání budete mít možnost si tento formulář vytisknout.
Není-li uvedeno jinak, ceny platí po celou dobu konání akce.
Slevy se nesčítají.