9. Ostravský knižní veletrh - přihláška

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA (Knižní festival Ostrava 2019)

obchodní smlouva

A.  Dodavatel

Černá louka s. r. o., Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
odd.C,vl. 41134, 2.1.2006, IČ: 26879280, DIČ: CZ26879280
Dodavatel je zastoupen Mgr. Janem Šumberou
Tel.: 596 167 112; e-mail: sekretariat.ovas@cerna-louka.cz
www.cerna-louka.cz; www.ostravainfo.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 373703833/0300


B.  Objednavatel

zde uveďte kontaktní údaje vystavovatele nebo zastupující agentury pro korenspondenci a zasílání faktury


C.  Název vystavovatele

vyplňte, pokud údaje nejsou totožné s údaji v bodě B.


D.  Objednávka výstavní plochy

Upřesnění:

STÁNEK TYP č. 1 (3x3m, 2 stoly, 2 židle, 3 police, 5 panelů, připojení na WiFi).

STÁNEK TYP č. 2 (2x2m, 1 stůl, 2 židle, 2 police, 4 panely, připojení na WiFi).

 

Minimální výstavní plocha v pavilonu je 4 m2.

 

Sleva 15% z ceny plochy při registraci do 15. 12. 2018.

Sleva 5% z ceny plochy při objednání 11-15 m2 (platí při registraci od 16. 12. 2018).

Sleva 10% z ceny plochy při objednání 16-20 m2 (platí při registraci od 16. 12. 2018).

Sleva 15% z ceny plochy při objednání 21 a více m2 (platí při registraci od 16. 12. 2018).


E. Objednávka stánku

OCTANORM 630,- Kč/m2


F.  Spoluvystavující firmy

 za každou spoluvystavující firmu v našem stánku uhradíme poplatek ve výši 2 000,- Kč 


G.  Parkování pro vystavovatele


H.  Platební podmínky

zálohová faktura musí být uhrazena do zahájení výstavy - koncová faktura musí být uhrazena nejpozději do 20ti dnů po ukončení výstavy. 


I.  Potvrzujeme tuto obchodní smlouvu a souhlasíme s "Účastnickými podmínkami", které jsou dostupné na www stránkách - www.cerna-louka.cz. 


Uzávěrka přihlášek 4.2.2019.

Veškeré ceny jsou uvedené bez DPH.
Po odeslání budete mít možnost si tento formulář vytisknout.
Není-li uvedeno jinak, ceny platí po celou dobu konání akce.
Slevy se nesčítají.

Odesláním přihlášky pořadateli vystavovatel dává souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasláním obchodních sdělení na adresy elektronické pošty. Zároveň se tento souhlas vztahuje na ukládání shromážděných dat po dobu obchodní spolupráce.
Potvrzením účastí na výstavě dává vystavovatel souhlas s pořizováním fotografických a audiovizuálních záznamů v prostorách výstaviště a na venkovních výstavních plochách k propagačním účelům pořadatele.
Nakládání s daty se řídí zásadami zveřejněnými na webových stránkách společnosti.